Wewnętrzna odnowa

Od 13 do 20 listopada przeżywamy w naszej zakonnej wspólnocie czas rekolekcji. W naszej wewnętrznej odnowie pomaga nam formator z wieloletnim doświadczeniem o. Robert Kycia ze Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów. Oczywiście pierwszym i najważniejszym Formatorem naszych serc, a zarazem Prowadzącym te rekolekcje, jest dla nas Duch Święty. Jemu ufamy i poddajemy się Jego uświęcającemu działaniu.

Skip to content