Marzec ze św. Józefem

W naszym Zakonie szczególną czcią otaczamy św. Józefa, jako Opiekuna dziewic i Patrona dusz dążących do doskonałości. Na ziemi strzegł on z miłością Wcielonego Boga i adorował Go wraz z Maryją, dlatego pozostaje dla nas – adoratorek Najświętszego Sakramentu – niedościgłym wzorem człowieka oddanego bez reszty czci i chwale Bożego Ciała. W miesiącu marcu odmawiamy codziennie litanię do św. Józefa, oddając Mu pod opiekę wszystkie nasze wspólnoty i każdą siostrę.

Skip to content