Surrexit Dominus vere!

„Dzięki składajmy Bogu Ojcu przez Jego Syna w Duchu Świętym,

albowiem […] nas umarłych na skutek występków

razem z Chrystusem przywrócił do życia. […]

Pamiętaj, że zostałeś wydarty mocom ciemności

i przeniesiony do światła i Królestwa Bożego […]

nie oddawaj się ponownie w niewolę szatana,

bo Twoją ceną jest Krew Chrystusa”.

(św. Leon Wielki, papież)

Gdy po dramacie krzyża spotykamy się ze Zmartwychwstałym, nasze serca przenika radość i wdzięczność. Jezus wydziera nas mocom ciemności, pokonuje śmierć i daje nam nowe życie! Od tej Nocy cała ludzkość opromieniona blaskiem pustego grobu nosi w sobie nadzieję na nieśmiertelność.

Życzymy zatem, niech przeżywanie tych misteriów pomoże i nam zmartwychwstać z tego co martwe i grzeszne w naszym życiu osobistym, wspólnotowym i społecznym.

Niech ogarnie nas powiew Ducha Świętego, który jest pierwszym Darem Zmartwychwstałego, ożywi świeżością nasze domy i umocni naszą wiarę
i zaangażowanie w sprawy Pana.

Wpatrując się w tym paschalnym czasie w Świętą Hostię, świadomie wyznawajmy za Tomaszem: „Pan mój i Bóg mój”!

s. M. Goretti z siostrami

Skip to content