Dziękczynienie za łaskę kapłaństwa

5 czerwca ks. Damian Stawicki, orionista z pobliskiego Międzybrodzia, celebrował w naszym sanktuarium swój srebrny jubileusz święceń kapłańskich. Wraz z Jubilatem dziękowałyśmy Bogu za łaskę jego święceń i trwającej już ćwierć wieku posługi kapłańskiej.

Skip to content