Jubileusz s. M. Wiesławy

26 sierpnia nasza wspólnota przeżywała radosny jubileusz 50-lecia ślubów zakonnych s. M. Wiesławy od Baranka Bożego, w świecie Izabeli Stono. Złota Jubilatka, pochodząca z Lisiej Góry w diecezji tarnowskiej, dokładnie pół wieku temu 26 sierpnia 1973 r. przez profesję rad ewangelicznych poświęciła całą siebie Jezusowi Eucharystycznemu w kęckim klasztorze Klarysek od Wieczystej Adoracji. Dziś wraz z nią dziękowałyśmy Bogu za dar wierności obietnicy, którą wówczas złożyła. O tej wierności, coraz mniej cenionej i pielęgnowanej w życiu nam współczesnych, wspomniał także w okolicznościowym kazaniu nasz kapelan ks. Józef Lach SCJ, który przewodniczył uroczystej mszy św. jubileuszowej.

Warto posłuchać: kazanie z okazji jubileuszu s. M. Wiesławy

Skip to content