Pascha 2024

„ Należycie przeżywamy Paschę naszego Pana, na przaśnym chlebie szczerości i prawdy, gdy jako nowe stworzenie wyzbywamy się starego kwasu przewrotności, żywimy się i poimy samym Panem. Bo mając udział w Ciele i Krwi Chrystusa, przemieniamy się w Tego, którego pożywamy”. (św. Leon Wielki)

W tym Roku Jubileuszowym 800-lecia stygmatyzacji św. Franciszka, za wzorem naszego Asyskiego Patriarchy kontemplujemy z miłością Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana, który pragnie przemieniać nas w Siebie.

Niech zatem czas tej Świętej Paschy zaowocuje w nas tą wewnętrzną przemianą. Niech otworzy nasze serca na Jezusa, który pragnie przenikać nasze serca i naszą codzienność, jak przeniknął drzwi Wieczernika.

Niech dzięki łasce Ducha Świętego nasze przemienione życie stanie się widzialnym znakiem miłości Boga do człowieka i przekonującym świadectwem wobec zlaicyzowanego świata.

Radosnego Alleluja na ustach i w sercach!

Wasze siostry klaryski z Kęt

Skip to content